AEGIR THE LOBSTER BOOSTER COMPANY HAVBEITE PRODUKTER OM AEGIR KONTAKT OSS  
 

Produkter & Tjenester

I snart et tiår har Aegir Havbruk utviklet og videreraffinert kunnskap og banebrytende teknologi til produksjon av effektive, sikre og nærmest vedlikeholdsfrie hummer-utsettingssystemer. Lobster Settling SystemTM er Aegir’s hovedprodukt. Utsettingssystemet sikrer raske og sikre hummeryngelutsett med maksimal gjenfangst.

For å tilrettelegge for et komplett havbeitekonsept tilbyr Aegir også Klekkeriutstyr. Kunder kan nytte seg av vår ekspertise gjennom vår rekke av komplette tjenester.

Lobster Settling SystemTM

Utsettingskonseptet Lobster Settling SystemTM inkluderer tre hovedkomponenter;boligseksjon,transport/oppbevaringsbeholder og utvandringsanretning.

Boligseksjonen består av et nærmere definert antall brett. Hvert brett er utformet og utstyrt med et substrat på en slik måte at hummeryngelen får skjul, beskyttelse mot annen yngel, tilgang på fôr, gunstig vannutskiftning og ellers en naturlig biologisk utvikling.

Klekking og bruk av boligseksjon

Hummerinkubatorer benyttes for svevefasen frem til IV stadium yngel og yngelen blir på dette stadiet overført i fra inkubator til boligseksjonen. Boligseksjonen som består av flere brett lagres i oppbevaringsbeholderen hvor yngelen blir oppbevart og fôret i en kortere periode for vekst, akklimatisering og tilpasning.

Transport av boligseksjon

Etter vekst og akklimatiseringsperioden, transporteres oppbevaringsbeholderen til området hvor yngelen skal settes ut.

Utsett i et havbeite/kultiveringsområde

Boligseksjon tas ut av oppbevaringsbeholderen og monteres fast på utvandringsanretningen. Utvandringsanordningen sikres med line og senkes så ned til en egnet plass på havbunnen. Yngelen forlater utvandringsanretningen til et liv på havbunnen, i løpet av ca 1 uke.

Hva er fordelene med Lobster Settling SystemTM ?

       - Tilbyr et sikkert hummeryngelmiljø inntil yngelen forlater systemet

       - Gradvis utvandring skjer uten å tiltrekke predatorer

       - Sikrer yngelen en gradvis akklimatisering og tilpasning i fra klekkeriet til havbunnen

       - Utformet slik at sjøvannsbåret plankton og andre naturlige fôrkilder alltid er tilgjengelig

       - Utsettingsmetode sikrer en jevn yngelfordeling over hele havbeiteområdet

       - LSS ivaretar en korrekt morfologisk og biologisk utvikling

       - Yngel får “predatortrening” med artsfrender

       - Ingen enkeltvis håndtering av hummeryngel

       - Eliminerer kritisk, pelagisk fase

       - Kompakt og letthåndterlig konstruksjon

       - Kostnadseffektiv

Hummerinkubatorer

Hummeryngelinkubatorene er utstyrt med en injektor som sørger for optimal vannstrøm og distribusjon av hummeryngel og fôr. Inkubatoren har et innvendig filter som hindrer pelagisk yngel i å forlate tanken. Overflødig fôr filtreres ut og sørger for høy vannkvalitet. Inkubatorene benkmonteres og tanken leveres med lokk inkludert.

 

Tjenester

Havbeiteforvaltning og hummerlogistikk

Oppstartsfasen er en viktig del av et havbeiteprosjekt. Riktige valg har store konsekvenser for fremtidig suksess. Havbeiteforvaltning og havbeitelogistikk tilbys for å ivareta havbeiteområdets bærekraft og gi en komplett oversikt med planer over biologisk masse for å nå sine økonomiske mål.

Gjennomførbarhetsstudier og nøkkelferdige løsninger

Basert på opprinnelige ideer vil vi hjelpe til med planlegging samt danne de best tenkelige og mest komplette hummerhavbeiteprosjekter.

Klekkeri konstruksjon og design

Fullt ut skalerbare klekkerier kan designes for å nå produksjonsmål og for å skape uavhengighet med å forsyne eget havbeiteområde med egen hummeryngel.

Lokalisering av havbeiteområder

Et havbeiteområde kan ikke plasseres hvor som helst. Vi kan hjelpe til med å lokalisere aktiviteten til et egnet område med habitat som gir hummeren sikre og optimale oppvekstvilkår.

Teknisk assistanse

Vår ekspertise med råd og støtte vil bidra til å utvikle deres prosjekt.

Opplæring

Opplæring av personell er en viktig faktor for å sikre suksess og en optimalisering av klekkeri og havbeite operasjoner.

Last ned vår nye brosjyre

 
Webmaster: DreamCatcher tfk@aegirhavbruk.no
 
tkf@aegirhavbruk.no Hjem Kontakt oss Legg AEGIR THE LOBSTER BOOSTER COMPANY til dine favoritter