AEGIR THE LOBSTER BOOSTER COMPANY HAVBEITE PRODUKTER OM AEGIR KONTAKT OSS  
 

Havbeite

Havbeite går ut på å benytte liten hummeryngel til utsettingsformål i egnede områder hvor man ønsker å øke hummerbestanden for senere gjenfangst. Havbeite med hummer er i Norge konsesjonsbelagt og gir i et avgrenset område en eksklusiv gjenfangstrett. Utsetting kan også gjennomføres som et generelt regionalt/nasjonalt tiltak for å øke bestanden uten at noen dermed har enerett på den utsatte hummeren. Utsatt hummer blir gjenfanget når den er voksen og har nådd en riktig størrelse.

Fra klekkeriet...

Rognhummer, eller også kalt stamhummer blir innfanget i fra havbeiteområdet med bruk av teiner. På klekkeriet blir rognhummeren fôret og oppbevart i egne tanker ved og med temperaturer som regulerer tidspunkt for klekking. Rognhummer blir kjønnsmoden i en alder av 5-7 år og etter å ha nådd reproduktiv alder har hummeren i snitt utvendig rogn to ganger hvert tredje år. I naturen klekker hummeren sine egg sommerstid i juli/august. Klekkingen foregår helst nattestid og hummeren klekker da gjerne noen tusen larver om gangen. Larvene er pelagiske og lever frittsvevende i vannmassene inntil de har hatt 3 skallskift. Denne fasen, foregår på klekkeriet, i såkalte hummer inkubatorer.

I svevefasen blir larvene foret med frosne eller levende krepsdyr som artemia, krill eller små kopepoder. Larvene vokser ved å bytte ut sitt utvendige skall. Hummer som nylig har skiftet skall er et ettertraktet bytte for andre larver og i hummer inkubatorer, kreves det derfor en spesiell diett og en tilpasset vannsirkulasjon som reduserer denne kannibalistiske atferden.

Etter det tredje skallskiftet når hummeren stadiet IV. Dette stadium er lett gjenkjennelig og hummerne er vesentlig forskjellig i fra tidligere i både utseende og atferd. Hummerne er klar for å leve på sjøbunnen og leter instinktivt etter en god plass og gjemme seg på.

...til Havbeiteområdet

På post-larve-stadiet har hummeren bedre overlevelsesrater enn når den er yngre da hummeren i svevefasen, er utsatt for et mangfold av farer. Til tross for høyere overlevelsesrater er imidlertid riktig utsettingsteknikk essensielt for å sikre senere gjenfangst. For å sette ut hummer i et område blir bunslående IV yngel introdusert og overført til lobster settling system (LSS). Dette patenterte utsettingssystemet er under stadig utvikling og har vist seg å være svært egnet til å sette ut yngel utover et definert geografisk område. LSS har unike fordeler i forhold til andre metoder som for eksempel strøing, bruk av dykkere eller med rør fra båt og bidrar betraktelig til å øke antall hummer i havbeiteområdet.

Etter en periode på 4-5 år som er tiden det tar en hummer å nå en riktig markedsmessig størrelse, kan hummeren bli høstet med bruk av vanlige hummerteiner.

Webmaster: DreamCatcher tfk@aegirhavbruk.no
 
tkf@aegirhavbruk.no Hjem Kontakt oss Legg AEGIR THE LOBSTER BOOSTER COMPANY til dine favoritter